Miten COVID-19 pandemia vaikutti Pokémon GO pelaajiin?

Telematics & Informatics lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitimme mitkä tekijät vaikuttivat Pokémon GO -pelaajien halukkuuteen vähentää sosiaalista pelaamista COVID-19 pandemian aikana huhtikuussa 2020. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, ja analysoimme tulokset PLS rakenneyhtälömalli -menetelmällä. Kyselyä jaettiin monissa eri keskusteluryhmissä ympäri Suomea, joista erityisen paljon vastauksia saimme Facebookin Pokémon Go Finland -ryhmästä. Hyväksyttyjä vastauksia oli lopulta 855. Suurkiitos kaikille vastaajille ja kyselyn levitykseen osallistuneille!

Kaiken kaikkiaan pelaajat raportoivat selkeästi vähentäneensä sosiaalista pelaamista huhtikuussa pandemian vuoksi. Halukkuuteen vähentää pelaamista vaikuttivat seuraavat tekijät:

  1. Pelaaja piti valtion asettamia rajoituksia hyvinä.
  2. Pelaaja piti Nianticin pandemian vuoksi peliin tekemiä muutoksia hyvinä.
  3. Pelaaja piti COVID-19 pandemiaa vakavana uhkana.

Lisäksi havaitsimme naispuolisten pelaajien olevan halukkaampia noudattaa ohjeita välttää sosiaalista pelaamista. Iällä ei ollut vaikutusta.

Heikon itsekontrollin, sekä paitsi jäämisen pelon (engl. fear of missing out, eli fomo) havaittiin lisäävän pelaamisen intensiteettiä, mikä meidän mallissa ainoana käsitteenä vaikutti negatiivisesti halukkuuteen vähentää sosiaalista pelaamista.

Pidimme hyvin mielenkiintoisena, että Niantic julkisti uuden legendaarisen raid-eventin vielä maaliskuun 19. päivänä keskellä pandemiaa. Tämä varmastikin lisäsi fomo-fiilistä aktiivisilla raidaajilla. Vaikka nämä raidaajat olisivatkin jääneet kotiin velvollisuuden tunnosta, loi Pokémon GO heille painetta ja ahdistusta. Toisaalta taas Nianticin peliin tekemät helpotukset kuten (1) tuplattu stoppien ja jymien vuorovaikutusetäisyys; (2) lisätyt spawnit; ja (3) etäraidpassit; toivat helpotusta tilanteeseen.

On mahdollista, että koemme vielä pandemian toisen aallon. Vaikka paikkatietoon pohjautuvat pelit jossain päin maailmaa saattavat lisätä riskiä pandemian leviämisestä, arvioimme riskin Suomessa olevan pieni. Meillä on hyvin väljä asumistiheys, ja ihmiset kykenevät pitämään etäisyyden toisiinsa raidatessaankin. Koska COVID-19 karanteeni vähensi radikaalisti ihmisten liikuntamahdollisuuksia, korostuivat Pokémon GO:n hyödyt kevyttä liikuntaa tarjoavana pelinä pandemian aikana entisestään.

Tässä vielä linkki julkaisuun:

Telematics & Informatics: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585320301179

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *