Jym haastaa ajattelun aksioomat

“pogo-hassuttelu”
“automaattinen 1/5”
“annan jokaiselle jymille ja gymille ja muulle pelleilylle 1/5”
“Selkeä 1/5, toivottavasti kukaan ei ole toista mieltä”
“1/5”
“jym on 1/5”

Tässä muutamia otteita ENL ja RES -tiimien chäteistä. Jym iskee kipinää. Se haastaa ja suututtaa. Jym ei ole pelkkä termi, se on oman tutun ja turvallisen tilan invaasio. Jym edustaa sellaista kulttuuria ja porukkaa jota pelätään ja joka halutaan kitkeä pois. Toisille jym on toivon symboli, muille kauhun ja epätoivon sanantuoja. Miten yhden sanan semanttiseen kenttään on kasautunut näin mittava määrä merkitystä ja näin voimakkaita tuntemuksia?

Kielen merkitys ajattelussa

Luonnollisen kielen ja ajattelun välistä yhteyttä on tutkittu paljon. Useampia kieliä puhuvat ihmiset aktivoivat aivoalueitaan laajemmin eivätkä saa muistisairauksia yhtä helposti kuin vain yhtä kieltä puhuvat. Ajattelumme peruskiviä me taas puolustamme tiukemmin kuin Ganiye12 siivuaan Ruissalosta. Esim. politiikasta tai uskonnosta puhuttaessa ihmisillä nousee herkästi tunteet pintaan, eikä vähiten sen takia että nämä asiat sijaitsevat hyvin lähellä ajattelumme keskiötä. Onko jym -termi sitten saanut poliittisia tai jopa uskonnollisia piirteitä?

Halu suojella Amerikkalaisten miljonääripoikien omaisuutta

Jym-termiä kavahtavat perustelevat 1/5 -tuomioitaan usein sillä, että Nianticin Portal Network on pidettävä puhtaana ulkopuolisesta hapatuksesta. Jym ei löydy suomenkielen sivistyssanakirjastakaan, eikä keksityllä kielellä ole sijaa pyhässä Nianticin omistamassa portal networkissä. Tilanne on jopa niin paha, että vaikka nimiä voi muuttaa jälkeenpäin, ei voi ottaa pienintäkään riskiä siitä, että pelissä olisi hetken aikaa jym -nimeä kantava ulkokuntosali. Tästä syystä 1/5.

Toinen osapuoli

Antropomorfistit herkästi reflektoivat semioottisia symboleita ajattelunsa kautta integroiden niihin omia synkretistisiä näkemyksiään. Tällainen älyllinen epärehellisyys tekee hallaa jym-termille, jonka väärintulkinnat voivat johtaa ksenofobiaan ja jopa kognitiivisiin dissonansseihin. Konstruktivistisessa epistemologiassa on toki ymmärrettävää ettei didaktisia struktuureita kyetä omaksumaan hetkessä, vaan asian syvällinen ja kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii käsitteellistä muutosta, joka taas vie aikaa. Aika ei tosin itsessään riitä, vaan ymmärryksen syntyminen edellyttää avointa mieltä, pohdintaa sekä reflektiota. Tarvitsemmeko sitten tosiaan jym retriittiä jossa meditoidaan sanan merkitystä jotta pääsemme eroon sanaa  ympäröivästä vihasta?

Tulevaisuus

Eskatologiassa ymmärretään apokalyptisten ilmiöiden äärellä ihmisen monen primäärisen aistin siirtyvän taka-alalle. Tarve syödä, juoda, nukkua, nähdä ihmisiä, murehtia rikkimenneestä ruohonleikkurista sekä hallita omaa reviiriään Ingress-pelissä menettävät merkitystään, tärkeiden asioiden noustessa pinnalle. Mikä meille sitten lopulta on tärkeää? Perhe? Ystävät? Jym? Todennäköistä on, että ei kuitenkaan Amerikkalaisten miljonääripoikien digitaalinen omaisuus nimeltä Portal Network. Siitä huolimatta tahallinen systeemin väärinkäyttö ei ole reilun ja hyvän hengen mukaista. OPR:lle on annettu vastuu vertaisarvioida kandidaatteja ja kukin tehköön parhaansa. Se, onko “jym 1/5” se paras mihin pystymme, jää nähtäväksi.

 

One thought on “Jym haastaa ajattelun aksioomat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *